Heléne åker på EHFs Coach-utbildning i Thessaloniki

Nu satsar vi på att allvar med att få igång en damverksamhet inom GBHC. Med stöd från SHF deltar Heléne den 18-23 maj vid en internationell utbildning, som EHF anordnar för Coacher och domare. Utbildningen genomförs i Thessaloniki, där samtidigt ebt16 Finalerna spelas.

http://www.eurohandball-beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid-70/21_read-87/