Pga Corona rekommenderar vi medlemmar att delta via Skype vid årsmötet den 29 mars

Läs mer under Nyheten ”Välkommen till årsmöte”….