Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte med GBHC, söndag 19 mars kl 18.00

Årsmöte 2023 – Göteborg Beach Handball Club

Tid: söndag 19 mars kl 18.00 – 19.00

Plats: Göteborg, Barken Beatrice gata,

Anmälan: Info@Gbhc.se senast onsdag 15:e mars

Dagordning (preliminär):

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. en revisor suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. en ledamot i valberedningen för en tid av två år, en ska utses till ordförande;
 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Motioner:

För att motioner och övriga förslag ska behandlas under årsmötet ska dessa vara insända till info@gbhc.se senast den 11 mars kl 12.00. Motioner och förslag ska innehålla motionärens kontaktuppgifter för att vara giltiga.

Uppdateringar av Dagordningen samt publicering av verksamhetsberättelsen och bokslut redovisas här under Nyheter på www.gbhc.se

Välkomna!

Styrelsen

Våra träningsgrupper 2022

GBHC startar träningstider för utomhussäsongen i Skatås söndag 24 april.

Söndagar :

 • kl 13.30 – 15.00 herrseniorer
 • kl 15.00 – 16.30 pojkar 08, 07, 06, 05
 • kl 16.30 -18.00 flickor 08, 07, 06, 05
 • kl 16.30 – 18.00 damseniorer

Vi har dessutom ett antal prova-på tider för gamla och nya spelare. Kontakta info@gbhc.se för att kolla om vi har lediga platser.

Är ni en hel grupp som vill träna och få hjälp av våra instruktörer så hör av dig till info@gbhc.se

(OBSERVERA! Träningstider kan komma att ändras eller ställas in t.ex. vid dåligt väder).

Välkommen till årsmöte för Göteborg Beach Handball Club 27 mars kl 18:00

Årsmöte 2022 – Göteborg Beach Handball Club

Tid: söndag 27 mars kl 18.00 – 19.00

Plats: Digitalt, länk kommer publiceras här.

Med hänsyn till att pandemin fortsatt medför ökad risk vid större folksamlingar, såsom vid GBHC:s årsmöten, har GBHC:s styrelse beslutat genomföra årsmötet via Teams.
En länk kommer att publiceras här, på denna sida. Klicka på länken så kommer du in i mötet.
För att kunna delta behöver du ha internetuppkoppling och en enhet med webbläsare, högtalare och tangentbord för att delta vid omröstningar  (även mikrofon rekommenderas).

Skulle det uppstå något problem med anslutningen, så kommer ett mobilnummer att läggas ut på denna sidan under tiden mötet pågår.

Dagordning (preliminär):

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. En revisor för en tid av två år;
  5. En revisorsuppleant (ersättare) för en tid av ett år
   (I val till revisor får inte styrelsens ledamöter delta);
  6. En suppleant i valberedningen för en tid av 1 år
 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Motioner:

För att motioner och övriga förslag ska behandlas under årsmötet ska dessa vara insända till info@gbhc.se senast den 17 mars kl 12.00. Motioner och förslag ska innehålla motionärens kontaktuppgifter för att vara giltiga.

Uppdateringar av Dagordningen publiceras på denna sida fram till årsmötet. Den medlem som vill ta del av årsredovisning och/eller verksamhetsberättelsen är välkommen att skicka ett mejl till info@gbhc.se.

Välkomna!

Styrelsen

Välkommen till årsmöte för Göteborg Beach Handball Club 21 mars kl 16:00

Årsmöte 2021 – Göteborg Beach Handball Club

Tid: söndag 21 mars kl 16.00 – 17.30

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

med hänsyn till Corona-viruset och förbudet mot folksamlingar med fler än 8 deltagare, har GBHC:s styrelse beslutat genomföra årsmötet via Teams.
10 minuter innan mötet börjar så kommer en länk att publiceras här, på denna sidan. Klicka på länken så kommer du in i mötet.
För att kunna delta behöver du ha internetuppkoppling och en enhet med webbläsare, högtalare och tangentbord för att delta vid omröstningar  (även mikrofon rekommenderas).

Skulle det uppstå något problem med anslutningen, så kommer ett mobilnummer att läggas ut på denna sidan under tiden mötet pågår.

Dagordning (preliminär):

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. En revisorsuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. En ledamot i valberedningen för en tid av två år,
  6. En suppleant i valberedningen för en tid av 1 år
 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Motioner:

För att motioner och övriga förslag ska behandlas under årsmötet ska dessa vara insända till info@gbhc.se senast den 12 mars kl 12.00. Motioner och förslag ska innehålla motionärens kontaktuppgifter för att vara giltiga.

Uppdateringar av Dagordningen samt publicering av verksamhetsberättelsen och bokslut redovisas här under Nyheter på www.gbhc.se

Välkomna!

Styrelsen

GBHC träningstider (Skatås) våren 2021

GBHC söker ledare till våra träningsgrupper

För att lyckas med vår vision att utvecklas och växa så behöver vi fler ledare och engagerade föräldrar.

Vi söker ledare till våra yngsta lag, men alla som vill engagera sig i klubben är naturligtvis välkomna. Skicka oss gärna ett mejl till info@gbhc.se om du är intresserad eller vill veta mer.

Spela beachhandboll i vår

goteborgbhc

Till våren startar vi upp nya och gamla grupper. Först ut är flickor 08 som startar sina träningar 20 april och därefter följer dom andra grupperna på med sina träningar.
Vi ser fram emot träffa nya som gamla spelare i sanden. Har man frågor kan man maila info@gbhc.se eller ställa frågan direkt här.

Beachhandbollscup i Göteborg 13-16 maj

Ny Beachhandbollscup i Göteborg 13-16 maj 🙏 in och anmäl er till vårens häftigaste beachcup. Perfekt tillfälle att komma förberedda till OV Beach och Varberg beachturnering

Gött väder = full aktivitet på beachplanerna

Efterlängtad sol och värme! Nu är alla våra träningsgrupper igång på eftermiddagarna i Skatås.

ISORION 3

SM och flera beachcuper ställs in

Corona påverkar mycket i vårt samhälle och beachhandbollen drabbas liksom andra sporter, där det ena arrangemanget efter det andra ställs in.
Senaste dagarna har vi fått rapporter om följande:
 • SM i beachhandboll, som i år skulle ha arrangerats den 26-28 juni i samband med SM-veckan sommar i Halmstad, ställs in. Detta meddelar RF och SVT i samråd med Halmstads kommun som skulle arrangerat SM-veckan 2020.
 • Organisationen kring HK Varbergs Beachhandboll har också valt att ställa in årets turnering.

GBHC:s styrelse  bevakar och följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer med målsättning att vår verksamhet anpassas och efterlever de aktuella direktiv som kommuniceras. Med hänsyn till våra viktigaste målgrupper – barn och ungdom, är det särskilt viktigt för oss är att följa råden som ges för barn- och ungdomsidrotten.