Protokoll från årsmötet 2016-03-12

Länk: 2016-03-12 Årsmötesprotokoll GBHC_[undertecknat]

Årsmötet i korthet:

GBHC:s första årsmöte avhölls på Lilla Torget 4 med 10 närvarande medlemmar.

Verksamhetsberättelse och plan samt ekonomiskberättelse föredrogs (bildspel bifogat:Årsmöte 2016-03-12)

  • Medverkan som instruktörer i förbundets handbollskaravan
  • Turneringar, Grekland, SM
  • Anlägga Beachhandbollsplan prioriterat mål

Medlemsavgifter aktiva 500 kr/år och stödmedlem 200 kr/år.